fabergroup_logo.png
Faber Group - Logo

Uživatelské rady

Prosíme, abyste respektovali následující pravidla pro používání webových stránek společnosti FABER GROUP.

I když to není v textu výslovně uvedeno, vztahují se veškeré formulace, týkající se osob, na osoby ženského i mužského pohlaví.

 

Tyto webové stránky byly zhotoveny na základě poznání a porozumění způsobu, jímž různí lidé přistupují k obsahu na internetu, a se snahou o maximální dodržování směrnic WCAG 2.0 Level A. Nejsou-li tyto webové stránky v nějakém ohledu standardní, bezbariérové nebo se nevyznáte v jejich ovládání, obraťte se na nás: kontakt. Uděláme maximum, abychom Vašim potřebám vyšli vstříc.

 

Veškeré informace, dokumenty, materiály a služby jsou poskytovány v současném stavu bez jakýchkoli záruk. Provozovatel odmítá jakékoli ručení, jak výslovného, tak implicitního charakteru, včetně jakéhokoli implicitního ručení, týkajícího se prodejnosti na trhu nebo vhodnosti k určitému účelu. Provozovatel a jeho zaměstnanci v žádném případě neručí za mimořádné, nepřímé nebo následné škody, resp. za škody v důsledku ztráty odpovědnosti, ztráty dat nebo ušlého zisku, které vzniknou na základě dokumentů, materiálů, publikací nebo informací na webových stránkách, či ve spojení s nimi, nezávisle na tom, zda k tomu dojde na základě smlouvy, v důsledku nedbalosti nebo na základě nedovoleného jednání.

 

Není-li výslovně uvedeno jinak, nesou veškeré riziko, týkající se vhodnosti a správnosti informací na webových stránkách a v materiálech, publikacích a dokumentech, uživatelé. Nelze vyloučit, že webové stránky, materiály, publikace a dokumenty obsahují technické nepřesnosti a typografické chyby. Provozovatel neručí za takové nepřesnosti, chyby, ani vynechaná slova na webových stránkách, v materiálech, publikacích a v jakýchkoli souvisejících dokumentech. Provozovatel si vyhrazuje právo uskutečňovat kdykoli a bez předchozího oznámení změny na webových stránkách, v informacích, dokumentech, publikacích, cenách, technických údajích, produktové paletě a veškerých dalších druzích informací nebo materiálů na webových stránkách.

 

Webové stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou provozovatele, a provozovatel nenese odpovědnost ani za obsahy na těchto stránkách, ani za odkazy na těchto stránkách, ani za jakékoli případné změny nebo aktualizace na těchto stránkách. Provozovatel poskytuje tyto odkazy pouze z důvodu uživatelské přístupnosti. Skutečnost, že se tyto odkazy objevují na webových stránkách provozovatele, neznamená, že provozovatel obsah těchto stránek třetích stran doporučuje, ani že za ně přebírá odpovědnost.

 

Není-li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno komerčně nebo nekomerčně využívat, kopírovat, šířit, pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem zpřístupňovat třetím stranám, a to ani ve zkrácené podobě, softwarový kód (HTML, JAVASCRIPT, JAVA, PHP, atd.), použitý pro strukturu těchto webových stránek, ani obsahy a informace (texty, obrazové materiály, animace, ukázky, atd.), zveřejněné na těchto webových stránkách.

 
 
Logo Artware Multimedia GmbH

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, verwendet diese Website Cookies und Services (z.B. Google Maps) von Drittanbietern. Mit der Benutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen

OK